render('mapa.phtml')*/?>

Zatopení zbytkové jámy lomu Medard - Libík - Opevnění břehové linie a terénní úpravy

Zatopení zbytkové jámy lomu Medard - Libík - Opevnění břehové linie a terénní úpravy
Realizace: 04/2009 – 10/2009
Investor: SMP CZ, a.s.
Finanční objem: 33 600 000,- Kč
Místo: Mapa

Prováděné práce:

  • provedení zářezů
  • zpevnění podkladů geotextiliemi
  • zajištění stability břehů kamenným opevněním

AKTUALITY