render('mapa.phtml')*/?>

Rekultivace Podkrušnohorské výsypky Matyáš, IV. etapa - odvodnění

Rekultivace Podkrušnohorské výsypky Matyáš, IV. etapa - odvodnění
Realizace: 12/2007 – 10/2007
Investor: Ministerstvo financí ČR
Finanční objem: 9 500 000,- Kč
Místo: Mapa

Prováděné práce:

  • odtěžení nestabilního svahu
  • realizace opěrných gabionových zdí
  • oprava a zkapacitnění stávajícího koryta potoka
  • realizace velkokapacitních propustí

AKTUALITY