REFERENCIE EKOLOGICKÉ

Obnova drobné vodní plochy - tůně a mokřad v lesním areálu Pávov
Realizace: 09/2009 – 10/2009
Investor: Lesní družstvo ve Štokách
Zatopení zbytkové jámy lomu Medard - Libík - Opevnění břehové linie a terénní úpravy
Realizace: 04/2009 – 10/2009
Investor: SMP CZ, a.s.
Finanční objem: 33 600 000,- Kč
Gravitační odvodnění předpolí výsypky Malé Březno SO-08 - Utěsnění koryta Srpiny v prostoru uhelné sloje
Realizace: 04/2009 – 06/2009
Investor: Ministerstvo financí ČR
Finanční objem: 5 800 000,- Kč
Rekultivace Podkrušnohorské výsypky Matyáš, IV. etapa - odvodnění
Realizace: 12/2007 – 10/2007
Investor: Ministerstvo financí ČR
Finanční objem: 9 500 000,- Kč
AKTUALITY