render('mapa.phtml')*/?>

Lesní cesta Dolní Studenecký les I - oprava

Lesní cesta Dolní Studenecký les I - oprava
Realizace: 10/2007 – 04/2008
Investor: Lesy České republiky, s. p., LS Lanškroun
Finanční objem: 1 611 764,- Kč

Prováděné práce:

  • oprava stávajícího podkladu
  • realizace odvodnění
  • nové konstrukční vrstvy z drceného kameniva

AKTUALITY