LC Na Bahnech a LC V Kopečku

13.01.2011

Lednová obleva a odtání sněhu umožnily zahájit stavební práce na rekonstrukci lesních cest Na Bahnech a V Kopečku.
Po dokončení budou obě lesní cesty splňovat v celém úseku parametry lesní odvozní cesty typu 2L 4/30 dle ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť.
Stavba se nachází na lesních pozemcích ve správě investora - Lesy České republiky, s.p.
AKTUALITY