PROFIL DIVÍZIE


Stavby pre plnenie funkcie lesa, ktorými stavby lesných ciest, stavby hradenia bystrín, stavby malých vodných nádrží v lesoch vrátane ostatných lesotechnických stavieb a služieb, patrí k našej tradičnej činnosti.

Lesotechnické stavby

V tejto oblasti pôsobíme od začiatku založenia spoločnosti a naši zamestnanci majú v tomto obore mnohoročné skúsenosti.
Našim cieľom v tomto tak špecifickom odbore je ponúknuť
investorom ako osvedčené postupy, tak aj nové riešenia s aktuálnymi technologickými novinkami. Vďaka veľkým skúsenostiam prinášame
vlastné osvedčená riešenie as úspechom je prevádzkujeme. Chceme pomôcť v hospodárení s tak cenným prvkom, akým
je les pri zachovaní princípov trvalo udržateľného
lesného hospodárstva a ochrany životného prostredia.

AKTUALITY