render('mapa.phtml')*/?>

Obnova drobné vodní plochy - tůně a mokřad v lesním areálu Pávov

Obnova drobné vodní plochy - tůně a mokřad v lesním areálu Pávov
Realizace: 09/2009 – 10/2009
Investor: Lesní družstvo ve Štokách

Prováděné práce:

  • oprava hráze
  • realizace bezpečnostního přelivu
  • odtěžení nánosů
  • revitalizace přítoku
  • vytvoření meandru

NEWS