render('mapa.phtml')*/?>

Lesní cesta Strážník

Lesní cesta Strážník
Realizace: 07/2005 – 08/2005
Investor: Správa Krkonošského národního parku
Finanční objem: 3 485 468,- Kč
Místo: Mapa

Prováděné práce:

  • odstranění pařezů
  • realizace zářezů
  • nové konstrukční vrstvy zkameniva drceného

NEWS