Rybník Ficků – ekologická stavba

30.11.2010

Dne 30. 11. 2010 proběhlo předání staveniště a odsouhlasení časového harmonogramu na akci rybník Ficků.
Účelem stavby je obnova funkčních objektů rybníka.
Celá akce bude provedena s ohledem na zvýšení estetického působení v krajině a biologickou funkci nádrže jako ekotopu vodních a mokřadních rostlin a zvláště pak živočichů.
Rybník je evidován v seznamu evropsky chráněných lokalit v souvislosti s výskytem ČOLKA VELKÉHO.

Aktualitäten