render('mapa.phtml')*/?>

Rekonstrukce lesní cesty K Drtiči

Rekonstrukce lesní cesty K Drtiči
Realizace: 03/2009 – 10/2009
Investor: Kinský Žďár, a.s.
Finanční objem: 12 451 760,- Kč
Místo: Mapa

Prováděné práce:

  • rozšíření tělesa komunikace
  • rozrytí stávajícího krytu
  • oprava odvodnění
  • nové konstrukční vrstvy z asfaltového betonu

Aktualitäten