render('mapa.phtml')*/?>

Lesní cesta Liščí

Lesní cesta Liščí
Realizace: 07/2009 – 10/2009
Investor: Správa Krkonošského národního parku
Finanční objem: 1 769 751,- Kč
Místo: Mapa

Prováděné práce:

  • odstranění svrchní vrstvy
  • realizace odvodnění
  • realizace nových konstrukčních vrstev

Aktualitäten