render('mapa.phtml')*/?>

Gravitační odvodnění předpolí výsypky Malé Březno SO-08 - Utěsnění koryta Srpiny v prostoru uhelné sloje

Gravitační odvodnění předpolí výsypky Malé Březno SO-08 - Utěsnění koryta Srpiny v prostoru uhelné sloje
Realizace: 04/2009 – 06/2009
Investor: Ministerstvo financí ČR
Finanční objem: 5 800 000,- Kč
Místo: Mapa

Prováděné práce:

  • utěsnění koryta toku
  • náprava dopadů těžby uhlí na okolní území

Aktualitäten